Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı eksik beyan cezası 2017!

Tapu dairesinde gerçek satış bedelini beyan etmeyerek daha düşük harç ödeyen kimselerin tespit edilmesi halinde, eksik beyan cezası ödeniyor. İşte tapu harcı eksik beyan cezası 2017..


Gayrimenkullerin alım satım süreçlerinde alıcı ve satıcının ayrı ayrı harç ödemesi gerekiyor. Bu harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20 oranında uygulanıyor. 


Ancak, Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar ile 30 Eylül'e kadar konut ve işyerleri için bu oran binde 15'e indirildi. Ancak arsa ve araziler için binde 20 oranı uygulanıyor.


Tapu dairesinde gerçek satış bedelini beyan etmeyerek daha düşük harç ödeyen kimselerin tespit edilmesi halinde, eksik beyan cezası ödeniyor.


Tapu harcı eksik ödenirse cezası 2017

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.


Müteahhitler, satın aldığınız konutlar için ödeyeceğiniz toplam bedelden daha düşük bedelli fatura düzenlese bile, tapu harcının gerçek satış bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekiyor.

 

Müteahhitler tarafından eksik fatura düzenlenmesi halinde bu durumu, en yakın vergi dairesine, 444 0 189 no’lu telefondan Vergi İletişim Merkezine bildirebilir veya www.gib.gov.tr adresinde yer alan “İhbar Bildirimi” menüsünden bildirimde bulunabilirsiniz.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com