Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı eksik ödenirse ne olur?

Taşınmaz malların devir işlemlerinde tarafların belli oranda tapu harcı ödemeleri gerekiyor. Ancak kimi zaman daha az tapu harcı ödenmesi için satış bedeli olduğundan daha az beyan edilebiliyor. Peki, tapu harcı eksik ödenirse ne olur?


Tapu harcı eksik ödenirse ne olur?


Taşınmaz malların devir işlemlerinde tarafların belli oranda tapu harcı ödemeleri gerekiyor. Bu harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor.


Harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20’dir. Buna göre gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanır ve ödenir.


Ancak kimi zaman daha az tapu harcı ödenmesi için satış bedeli olduğundan daha az beyan edilebiliyor. Peki, tapu harcı eksik ödenirse ne olur?


Tapu harcı eksik ödenirse..

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın % 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.


Bu nedenle tapu harcı cezası ile karşılaşılmaması için tapu harcının gerçek satış bedeli beyan edilerek ödenmesi gerekiyor.