Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı indirimi kanun tasarısı!

İmar barışını getiren yasa tasarısı kapsamında yeni inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışlarında tapu harcının indirilmesine yönelik düzenleme geliyor..


Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile tapu harcı indirimi de geliyor. 


Kanun yeni inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışlarında farklı tapu harcı uygulanmasına yönelik yetki alınmasını öngörüyor. Kanun maddesi şu şekilde sıralanıyor.


Tapu harcı kanun maddesi


MADDE GEREKÇESİ


Madde 12- Madde ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I.Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinin sonundaki paragrafta yer alan "gayrimenkullerin türleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "yeni inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışı" ibaresi eklenmek suretiyle yeni inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışlarında farklı tapu harcı uygulanmasına yönelik yetki alınması öngörülmektedir.


KANUN MADDESİ


MADDE 12- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinin sonundaki paragrafta yer alan "gayrimenkullerin türleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "yeni inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışı" ibaresi eklenmiştir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com