Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı indirimi ne zaman son?

15 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, tapu harcında belli bir oranda ve belli bir tarihe kadar indirim yapıldı. Peki, tapu harcı indirimi ne zaman son?


Taşınmaz malların tapu devir işlemleri başta olmak üzere, tüm işlemleri ilgili tapu dairesinde gerçekleşiyor. Tapu dairesinde yapılan her işlemin karşılığı olan harçların da ödenmesi gerekiyor.


Bu masrafların başında "tapu devir harcı" geliyor. Tapu dairesinde yapılacak alım satım işlemlerinin tamamlanabilmesi için tapu harcının hem alıcı tarafından hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gerekiyor.


Tapu harçları, gerçekleşen satış bedeli üzerinden ödeniyor. Harç normalde emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden binde 20 oranında hesaplanıyordu.


Ancak 15 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, tapu harcında belli bir oranda ve belli bir tarihe kadar indirim yapıldı. Peki, tapu harcı indirimi ne kadar? Tapu harcı indirimi ne zaman son?


Tapu harcı indirimi ne kadar?

Normalde binde 20 olan konut ve işyeri tapu devir işlemleri için binde 15 oranında harç tahsil edilecek. Ancak arsa ve araziler için yine eski oranlar geçerli olacak.


Tapu harcı indirimi ne zaman son?

Tapu harcı indirimi, 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacak. 


Tapu harcı eksik ödenirse ne olacak?

Tapu dairesinde yapılan devirden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde ceza uygulanıyor.


Bu gibi durumlarda aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com