Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı maliyet mi gider mi?

Tüzel kişiler tarafından yapılan alım satım işlemleri için ödedikleri tapu harcı maliyet mi gider mi olarak gösterilir?


 Taşınmaz mal tapu alım satım işlemleri, nasıl gerçek kişiler tarafından yapılabiliyorsa tüzel kişiler tarafından da yapılabiliyor. Tapular şirketler adına alınıp satılabiliyor.


Tüzel kişiler tarafından yapılan alım satım işlemleri için ödedikleri tapu masrafları, şirketin yaptığı harcamalar arasında yer alıyor. 


Peki, ödemesi yapılan bu tapu harcı maliyet mi gider mi olarak gösterilir? 


Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre, şirket tarafından gerçekleştirilen herhangi arsa ve arazi için mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler haricindeki giderler isteğe bağlı olarak maliyet veya gider yazılabiliyor.


Madde 270- 

Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer:


1. Makine ve tesisattan gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;


2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.


(2365 sayılı Kanunun 49. maddesiyle değişen fıkra) Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve (5035 sayılı Kanunun 48/1-c maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004’ten geçerli olmak üzere 02.12004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) Özel Tüketim Vergilerini(*) maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com