Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı oranı Aralık 2017 ne kadar?

Tapu dairesinde yapılan devir işlemi için belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Tapu harcı oranı Aralık 2017 ne kadar?


Tapu dairesinde yapılan devir işlemi için belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. 


Ancak gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekiyor. 


Tapu harcı oranı Aralık 2017 ne kadar?


Tapu harcı oranı aylık olarak değişmiyor. Ancak Bakanlar Kurulu karar almaları halinde tapu harcı oranında indirim ya da artış yapabiliyor.


Harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20 oranında tahsil ediliyor. Bu harcı alıcı ve satıcı ayrı ayrı ödediği için toplamda binde 40 oranında harç ödenmiş oluyor.


Tapu harcı hesaplama Aralık 2017


Tapu satış değeri: 300 bin TL

Tapu harcı oranı: Binde 20

Tapu harcı bedeli: 6 bin TL x 2

Toplam tapu harcı bedeli: 12 bin TLTapu Harcı Eksik Ödenirse Ne Olur?


Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com