Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı pişmanlık beyanı ne zaman verilir?

Tapuda düşük ödenen harçlar için ceza kesiliyor. Ancak ceza ile karşılaşmamak için beyan verilebiliyor. Peki, tapu harcı pişmanlık beyanı ne zaman verilir?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Ev, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların alım satım işlemleri tapu dairesinde yapılıyor. Yapılan devirlerde tapu dairesine belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor.


Tapu dairesinde ödenecek harç satış bedeli üzerinden binde 20 oranında hesaplanıyor. 


Kimi zaman vatandaşlar taşınmazın değerini olduğundan daha düşük bir bedelde gösterebiliyor. Böylece daha az tapu harı ödemiş oluyorlar.


Ancak bu durumun Maliye tarafından fark edilmesi halinde ise kişi cezalı duruma düşüyor. Cezalu duruma düşmemek için beyan verilebiliyor. Peki, tapu harcı pişmanlık beyanı ne zaman verilir?


Maliye fark etmeden tapu harcı pişmanlık dilekçesi verilmesi halinde ise, eksik harç ile birlikte tapu harcı pişmanlık zammı ödenerek yüklü faizlerin önüne geçilebiliyor.


Bu nedenle kasıtlı ya da kasıtlı olmadan eksik ödenen tapu harcının ilgili her iki taraf tarafından da ödenmesi yararlı olacaktır. Tapu harcı pişmanlık dilekçesi örneği ise şu şekilde;


Tapu harcı pişmanlık dilekçesi örneği:


............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE


.../.../2016Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:


.../..../....

                                                                                                    

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmzaEKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com