Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı pişmanlık dilekçesi örneği 2016!

Tapu harcını eksik ödeyen kimseler pişmanlık dilekçesi vererek cezalı duruma düşmekten kurtulabiliyor. İşte tapu harcı pişmanlık dilekçesi örneği 2016..


Tapu harcı pişmanlık dilekçesi örneği 2016!


Tapu dairesinde yapılan taşınmaz mal devir işlemlerinde satış bedeli üzerinden binde 20 oranında harç ödemesi yapılıyor. Örneği satış bedelinin 200 bin TL olduğunu düşünelim. Bu durumda 4 bin TL alıcı, 4 bin TL satıcı olmak üzere toplamda 8 bin TL harç ödemesi yapılıyor.


Ancak kimi zaman vatandaşlar bilerek ya da bilmeyerek taşınmazın değerini olduğundan daha düşük bir bedelde gösterebiliyor. Bu durumun Maliye tarafından fark edilmesi halinde ise kişi cezalı duruma düşüyor.


Bu durumun Maliye tarafından fark edilmeden pişmanlık dilekçesi verilerek düzeltilmesi mümkün olabiliyor. Bu nedenle eksik ödenen tapu harcının ilgili her iki taraf tarafından da ödenmesi yararlı olacaktır. 


Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2016 örneği:


............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE


.../.../2016Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:


.../..../....

                                                                                                    

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmzaEKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi BeyannamesiIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com