Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcını kanunen kim öder?

Tapu dairesinde yapılan devir işlemlerinde tapu harcının ödemesi yapılıyor. Peki, tapu harcını kanunen kim öder?


Tapu dairesinde yapılan gayrimenkul alım satım işlemleri için belli oranlarda tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Tapuda yapılan işlemler karşılığı olarak alınan bu harç satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Satış bedeli ne kadar yüksek olursa, ödenmesi gereken tapu harcı da aynı oranda artıyor.


Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. Harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20 olup; Buna göre gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında ödeniyor.


Peki, tapu harcını kanunen kim öder?

Tapu harçlarını Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde ise, taraflar aksini kararlaştırmadığı müddetçe aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir: 


a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranında öderler), 

b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler, 

c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar, 

d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar, 

e) Rücularda rücu eden taraf, 

f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.


Buna göre tapu harcını alıcı ve satıcının ayrı ayrı ödemesi gerekiyor. Ancak uygulamada bu bedel yalnız alıcıya yüklenebiliyor. Bu gibi durumlarsa satıcının harcını ödeyen alıcı bu bedeli satış bedelinden indirebiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com