Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu hibe harcı 2016!

Gayrimenkullerin devir işlemleri, satış yolu ile yapılabildiği gibi bedelsiz olarak hibe yoluyla da yapılabiliyor. Peki, tapu hibe harcı 2016 ne kadar?


Tapu hibe harcı 2016!


Gayrimenkullerin devir işlemleri, satış yolu ile yapılabildiği gibi bedelsiz olarak hibe yoluyla da yapılabiliyor. Hibe; bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemi olarak tanımlanıyor.


Bağış işlemi için de taşınmaz malın bağlı olduğu tapu müdürlüğünden randevu alınıyor. Randevu günü ve saatinde gerekli belgelerin temin edilerek; harcın ödenmesi ile tapu devrediliyor.


Yapılacak bedelsiz devir işleminde mal sahibi bu işlemi şartlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Bir diğer ifade ile bağışı yapan kimse, bağışı kabul eden kimseye bir takım mükellefiyetler yükleyebilir. 


Bedelsiz olarak yapılan tapu devir işlemleri için de ne kadar haç ödemesi yapılır? Tapu hibe harcı 2016 ne kadar?


Tapu hibe harcı 2016;

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranındaki harç ödemesinin yapılması gerekiyor


Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir. 3. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com