Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu hibe harcı 2017 ne kadar?

Taşınmaz mallar hibe yolu ile tapu kütüğünde bir başkasına devredilebiliyor. Hibe işlemi, bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesine deniyor.


Taşınmaz mallar hibe yolu ile tapu kütüğünde bir başkasına devredilebiliyor. Hibe işlemi, bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesine deniyor.


Tapu hibe işlemi için gerekenler

-Bağışlanacak taşınmaza ait tapu senedi yoksa ada parsel numarasını gösterir belge veya malikin sözlü beyanı 

-Bağışlayanın ve bağışlananın veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı

-Taraflardan biri veya ikisinin temsili söz konusu ise temsile ilişkin belge

-Bağışlayanın bir bağışlananın iki adet fotoğrafı


2017 yılına ait tapu hibe harç oranları 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile açıklandı. Peki, tapu hibe harcı 2017 ne kadar?


Tapu hibe harçları 2017 

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında ödeme yapılıyor.


      


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com