Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu ifraz harçları 2019!

Tapuların ayrılması için yapılan işlem ifraz işlemi oluyor. Bu işlem için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harç ödenmesi gerekiyor.Peki, tapu ifraz harcı 2019'da ne kadar oldu?


Tapuların ayrılması için yapılan işlem ifraz işlemi oluyor. Tapu ifraz işlemi ile tek bir parsel halinde tapuya kayıtlı olan gayrimenkuller, birden fazla parsele ayrılabiliyor. İfraz işleminden sonra parseller tapu kütüğüne ayrı ayrı kaydediliyor.


Tapu ifraz işleminin yapılabilmesi için bazı belgeler ile birlikte tapu dairesine müracaat edilmesi ve tapu ifraz harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, tapu ifraz harcı 2019'da ne kadar oldu?


Tapu ifraz harçları 2019


a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38


b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planlan uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11,38


c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 4,55


Gerekli belgeler 2019


Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,


Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,


İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,


Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.


İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkulün niteliği eğer bina ise deprem sigortası DASK'ın da olması talep ediliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com