Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu ipotek harcı 2016 ne kadar?

Bir taşınmaz malın tapusu üzerine ipotek konulabiliyor. Tapuya ipotek koyulması için belli oranlarda harç ödeniyor. İşte tapu ipotek harcı 2015..


Tapu ipotek harcı 2016 ne kadar?


Bir taşınmaz malın tapusu üzerine ipotek konulabiliyor. İpotek, bir kimsenin talebi üzerine süresi, miktarı, faizi ve ipotek derecesi belirtilerek tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlem olarak karşımıza çıkıyor. 


İpotek ile, mevcut olan veya ileride doğması muhtemel olan borçların güvence altına alınıyor. Bir alacak için tapuya ipotek koyulması için gerekli olan evrakların temin edilmesi ve bir talep dilekçesi ile tapu dairesine müracaat edilmesi ve tapu ipotek harcının ödenmesi gerekiyor.


İpotek için gereken belgeler:

- İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi


- Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları


- Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları.


- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.


- Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek tesis etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, kaşe ve yetkili kişilerin kimlik belgeleri


Tapu ipotek harcı 2016

a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 4,55)


b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 4,55)


c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden (Binde 2,27)




Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com