Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu ipotek harçları 2017!

İpotek var olan veya var olması muhtemel olan borçları güvence altına almak için tapu üzerine konuluyor. İşte tapu ipotek harçları 2017..


İpotek var olan veya var olması muhtemel olan borçları güvence altına almak için tapu üzerine konuluyor. İpotek koyma işlemi, bir kimsenin talebi üzerine süresi, miktarı, faizi ve ipotek derecesi belirtilerek tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılıyor. 


Borçlu adına tapuya ipotek koyulması için alacaklının bazı belgeleri temin ederek tapu dairesine müracaat etmesi gerekiyor. Tapu dairesinde yapılacak bu işlem için harç ödemesi de yapılıyor.


İpotek için gereken belgeler:

- İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi


- Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları


- Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları.


- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.


- Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek tesis etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, kaşe ve yetkili kişilerin kimlik belgeleri


2017 yılında uygulanacak ipotek harçları, 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile bugünkü Resmi Gazete'de açıklandı.


Tapu ipotek harcı 2017

a) İpotekte sağlanan borç miktar üzerinden  (binde 4,55)


b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden (binde 4,55)


c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktar üzerinden (binde 2,27)


(6728 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:09/8/2016) (Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli oranında uygulanır.)
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar 2017!Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com