Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu ipotek talep dilekçesi örneği!

İpotek, borçlu bir kimsenin borcu için bir taşınmaz malın tapusu üzerinde alacaklılar tarafından konuluyor. İşte tapu ipotek talep dilekçesi örneği..


Tapu ipotek talep dilekçesi örneği!


İpotek, borçlu bir kimsenin borcu için bir taşınmaz malın tapusu üzerinde alacaklılar tarafından konuluyor. 


Miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını korur.


Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu belge kıymetli evrak niteliği taşımaz.


Tescilin yapıldığının sözleşme üzerine yazılıp onaylanması, ipotek belgesi yerine geçer.Tapu ipotek talep dilekçesi örneği şu şekilde;


Tapu ipotek talep dilekçesi örneği:


....... Bölge Tapu Sicil Müdürlüğüne

...........(İL)


Ekde tapu fotopisi bulunan, Maliki olduğum; ............. İli; .............. İlçesi; ........... Pafta no; ............. Ada no; ......... Parsel nolu; .../... Arsa paylı;  ...................Kat; ...nolu bağımsız bölümü; ............TL (Rakamla/Yazıyla) ........ .............. Türk lirası bedelle, satışını yapacağım;

............TL (Rakamla/Yazıyla) ................. Türk lirası peşinat alacağım ve bu durumdada;

Alıcının tarafıma; ............TL (Rakamla/Yazıyla) ..................... Türk lirası:Borçu kalacağı için; 


Borçlu : ................(Alıcı)

Alacaklı : ................(Satıcı)

İpotek Bedeli : ...........TL (Rakamla/Yazıyla)............................Türk lirası

Süresi : F.B.K. (Feshi bildirilene kadar)

Derecesi : Birinci derece

Sırası : 1.sıra

Faiz : - (YOK)


Olacak şekilde;İpotek belgesi düzenlenmesi için gerekli emir ve müsaadelerinizi tensiplerinize saygılarımla arz ederim.


.../..../20....


Adı Soyadı,imza


Adres

..................


Telefon

..................Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com