Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu isim tashihi davası dilekçe örneği!

Tapu sicilinde yapılan isim yanlışlıkları, ilgilisinin açacağı bir dava ile düzeltilebiliyor. İşte tapu isim tashihi davası dilekçe örneği..


Tapu isim tashihi davası dilekçe örneği!


Tapu sicilinde yapılan isim yanlışlıkları, ilgilisinin açacağı bir dava ile düzeltilebiliyor.  Tapuda isim tashihi davası taşınmazın yer aldığı Sulh Hukuk Mahkemelerine açılıyor. Davayı, tapuda isim tashihi yapacak olan kişiler açabiliyor.


Tapu sicilindeki isim yanlışlığının düzeltilmesi için nüfustan alınacak bütün belgeler-özellikle tespit bilirkişilerin sağ olup-olmadıkları, kayıt malikinin nüfus kaydı, Kayıt maliki dışında aynı ad-soyadında ikinci bir kimsenin olup-olmadığı ve tapu kayıtlarında yazılı olan ad ve soyadında birisinin olup olmadığı, Veraset ilamına göre dahili davacılar belirlenmiş oluyor.


Tapu isim tashihi davası dilekçe örneği:


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 


DAVACI : ad soyad adres tc kimlik no

DAVALI : …… ………… TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ


DAVA : TAPUDA İSİM VE SOY İSİM  TASHİHİ


AÇIKLAMA : ...... ili ……….. ilçesi ………………….mahallesi  ………….. ada ………………. Parselde  kayıtlı taşınmazda …………….. olan ismim …………….. olarak yazılmıştır. 


DELİLLER : Nüfus kaydı şahit beyanı ve diğer resmi kayıt ve sair belgeler. 


SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım sebeplerden dolayı ve yine yukarıda pafta ve parsel numaralarını belirttiğimiz tapu kaydında …….. ismimim …… olarak değiştirilmesini  saygılarımla arz ederim.  


…./…./2016


Davacı
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com