Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu işlemleri 2016!

Gayrimenkullerin alım satım işlemleri ve tapu kütüğü ile ilgili yapılacak tüm işlemler, Tapu Müdürlüğünde gerçekleşiyor. İşte tapu işlemleri 2016..


Gayrimenkullerin alım satım işlemleri ve tapu kütüğü ile ilgili yapılacak tüm işlemler, Tapu Müdürlüğünde gerçekleşiyor. Bunun için taşınmaz malını satacak olan kimselerin devir işleminde tapu dairesinde yapmaları şart.


Peki, tapu satış işlemleri nasıl yapılır? Tapu işlemleri 2016 şu şekilde sıralanıyor;


1. Tapu dairesinden randevu alınması

2. Tapu devri için gerekli belgelerin temin edilmesi.

3. Tapu devri için belgelerin memura teslim edilmesi.

4. Tapu devri için tapu harcının ödenmesi.


Randevu: Tapu devri için randevu telefondan ya da internetten alınabiliyor. Tapu randevusu için aranacak tel no 181 olup; internetten randevu almak isteyenler ise https://randevu.tkgm.gov.tr adresine giriş yapabiliyor.


Gerekli belgeler:

1. Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

 

2. Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Tapu harcı: Tapu ve kadastro işlemlerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifede yer alanlar, tapu ve kadastro harçlarına tabi tutuluyor. 


Taşınmazın gerçek satış bedeli üzerinden binde 20 oranı üzerinden hesaplanan harç ödemesi yapılıyor. Bu harcı alıcı ve satıcı ayrı ayrı ödüyor. Ayrıca tapu döner sermaye bedelinin de ödenmesi gerekli.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com