Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu işlemleri 2018!

Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm tapu alım satım işlemleri ilgili tapu dairesinde yapılıyor. İşte apu işlemleri 2018...


Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm tapu alım satım işlemleri ilgili tapu dairesinde yapılıyor. İlk defa tapu işleminde bulunacak kimselerin izlenmesi gereken yolu ve gerekli belgeleri temin etmesi halinde işlemi tahmin edilenden daha kısa sürüyor.


Tapudaki işlem için öncelikle randevu alınması gerekiyor. Tapu randevusu ALO 181'den alınabiliyor. Randevu günü ve saatinde gerekli belgelerle birlikte tapuya müracaat sağlanıyor. Tapu devir işlemleri için gerekli olan belgeler ile tapuda ödenecek harç bedeli aşağıda sıralanıyor:


Tapu işlemleri 2018


- Tapudan randevu alınması

- Randevu günü ve saatinde tapuda bulunulması

- Evrakların tapu memuruna teslim edilmesi

- Tapu harcı bedelinin ödenmesi

- İmzaların atılması 

- Tapu belgesinin teslim alınması


Tapuda gereli olan evraklar


Tapu dairesinde gerekli olan evraklar alıcı ve satıcıda farklılık gösteriyor. Alıcının ve satıcının getirmesi gereken evraklar şu şekilde sıralanıyor:


Tapuda satıcıdan istenen evraklar

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Tapuda alıcıdan istenen evraklar:


- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- T.C. Kimlik Numarası

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Tapuda ödenecek harç:


Tapuda gerçekleşen satış bedeli üzerinden harç ödemesi yapılıyor. Bu bedel binde 20 oraında tahsil ediliyor. Harç ödemesi alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödeniyor. Böylece toplamda binde 40 oranında harç ödemesi yapılmış oluyor. Tapuda ödenecek masraflar arasında tapu döner sermaye bedeli de yer alıyor. Bu bedel 2018 yılında 103,50 TL olarak tahsil ediliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com