Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu masrafları

Tapu masrafları; hem gayrimenkul alıcısının hem de satıcısının Maliye Bakanlığı tarafından öngörülen kurumlara yapılan ödemesidir. Bu masraf oranı ise gayrimenkulün satış bedeli üzerinden binde 20 olarak verilir.Tapu nedir?


Tapu; Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. 


Tapu harcı nedir?


Tapu harcı, gayrimenkul alım – satımında alınan tapu hizmetlerinin karşılığını ifade etmektedir. 


Tapu harcı oranları ne kadardır?


Emlak alım satımında  devletin kazanç kapısı olan tapu harcı oranları ise ilgili mevzuatlarda belirtiliyor. Örneğin 2012 yılında tapu harcı oranı, gayrimenkulün satış bedeli üzerinden binde 33 idi. Söz konusu oran 2013 yılında değişikliğe uğrayarak, binde 20'ye çekildi. 


Tapu masrafları nasıl hesaplanır?


Tapu masraflarını hem alıcı hem de satıcı ödemekle yükümlüdür. 2013 yılı için yapılan düzenlemelere göre belirlenen tapu harcı oranını hem alıcı hem satıcı birlikte değil, ayrı ayrı ödemek zorundadır. 2013 tapu harcı oranı binde 20 oranında belirlendiğine göre söz konusu tapu masrafını alıcı binde 20; satıcı binde 20 şeklinde ayrı ayrı ödemelidir.


Buna göre;

Satışa konu olan gayrimenkul değeri 300 bin TL ise, 

Tapu masrafı oranı binde 20 olduğuna göre,

Tapu için ödenmesi gereken masraf ise 6 bin TL olarak hesaplanır.


Bazı örnekler;

Gayrimenkul değeri 700 bin TL için tapu masrafı 14 bin TL

Gayrimenkul değeri 600 bin TL için tapu masrafı 12 bin TL

Gayrimenkul değeri 500 bin TL için tapu masrafı 10 bin TL

Gayrimenkul değeri 400 bin TL için tapu masrafı 8 bin TL

Gayrimenkul değeri 200 bin TL için tapu masrafı 4 bin TL

Gayrimenkul değeri 100 bin TL için tapu masrafı 2 bin TL


Tapu harcı cezası nedir?


Tapu harcını az ödemek için tapuda satış değerinin gerçekte olduğundan daha az gösterilmektedir. Maliye bu durumu tespit ettiği durumlarda ilgili kişilere üç katı tapu harcı cezası uygulamaktadır.


Tapu harcı nereye ödenir?


Tapu harcı, tapu dairesinin anlaşmalı olduğu bankaya yatırılmaktadır. Ayrıca 5 yıldan kısa süreli devirlerde satıcı gelir vergisi ödemek zorunluluğu bulunmaktadır. 


Harçlar kanununun 66’ıncı maddesinde açıkça şu hüküm yer almaktadır. “Tapu ve Kadastro Harçları işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir” şeklinde olup, 67. Maddesi ise Maliye Bakanlığının yetkili kıldığı ilgili kuruluşlar (Örneğin Ziraat Bankası ) tarafından da tahsil olunabilir. Tapu ve Kadastro Dairelerinin harçları tahsil etme yetkileri bulunmamaktadır.