Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu pişmanlık dilekçesi 2016!

Tapu cezası ile karşılaşmak istemeyenler kendilerine tebliğ gönderilmeden bir pişmanlık dilekçesi ile daha az ceza ödeyebiliyor. İşte tapu pişmanlık dilekçesi 2016..


Gayrimenkul alım satım işlemlerinin tamamlanabilmesi için tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Bu harç, satış bedeli üzerinden binde 20 oranında hesaplanarak ödeniyor.


Kimi alıcı veya satıcılar, daha az harç ödemek için satış bedelini de olduğundan düşük bedelde gösterebiliyor. Ancak bu durumun Maliye tarafından tespit edilmesi halinde taraflara "ceza" tebliği ile gönderiliyor.


Ancak bu ceza ile karşılaşmak istemeyenler kendilerine tebliğ gönderilmeden bir pişmanlık dilekçesi ile daha az ceza ödeyebiliyor. 


Pişmanlık beyanında bulunarak, gecikmiş tapu harcı ile tahakkuk eden pişmanlık zammı dilekçe ile haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödeyenler, gayrimenkulün tapu harcına esas olan değerini yükseltmiş oluyor.


Tapu pişmanlık dilekçesi örneği 2016


............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NEDairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:


.../..../....                                                                                                  

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmzaEKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com