Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu satış bedeline KDV dahil midir?

Taşınmaz mal devir işlemleri, tapu dairesinde yapılıyor. Tapu harcı satış bedeli üzerinden binde 20 oranı hesaplanarak ödeniyor. Peki, tapu satış bedeline KDV dahil midir?


Taşınmaz mal devir işlemleri, tapu dairesinde yapılıyor. Tapu harcı satış bedeli üzerinden binde 20 oranı hesaplanarak ödeniyor. Örneğin 200 bin liraya gayrimenkul alınması halinde 4 bin lira tapu harcı ödeniyor. Bu harç alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödeniyor. Böylece toplamda 8 bin lira harç ödenmiş oluyor.


Peki, tapu satış bedeli KDV dahil midir? Harç KDV hariç bedel üzerinden mi hesaplanır?


Konu ile ilgili genelge gereğince, iki gerçek kişi arasında yapılan satış için KDV ödenmiyor.


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.63/6369-1123/69618 / 10.07.2008

Konu   : Tapu harcı

 

...................... MESKEN SANAYİİ A. Ş.


İlgi : ............... tarihli dilekçeniz.


İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, katma değer vergisine tabi gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı matrahına katma değer vergisinin dahil olup olmadığı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır. 


Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde, gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanacağı; tapuda yapılan işlemden sonra emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harcın ikmalen veya re'sen tarh edileceği hükme bağlanmıştır.


Öte yandan, 07/10/1997 tarihli ve 1997/5 sayılı Harçlar Kanunu İç Genelgesinde tapu harcı matrahının tespitinde katma değer vergisinin dikkate alınmaması gerektiği açıklanmıştır.


Buna göre, katma değer vergisine tabi gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı matrahına katma değer vergisi dahil edilmeyecektir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com