Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu senedi artık fotoğrafsız olacak!

Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre tapu işlemlerinde artık fotoğraf şartı aranmayacak.


Tapu işlemlerinde artık fotoğraf şartı aranmayacak. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.


Yönetmelik üzerinde yapılan değişiklikle, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması için, tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması yürürlükten kaldırıldı. Bu kapsamında, artık vatandaşların tapuda işlem yaparken fotoğrafları alınmayacak.


YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Yapılan düzenlemeler kapsamında yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "fotoğrafları" ibaresi ile 15. maddenin birinci fıkrasında bulunan "veya fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.


Aynı yönetmeliğin 16. maddesi de yürürlükten kaldırılırken, 20. maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:


"Resmi senede 'okudum' ibaresinin yazdırılmasından sonra, aynı mürekkepli kalemle taraflar imza yerlerini imzalarlar. Taraflar arasında imzalama işi aynı anda yapılır. Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür ve/veya görevlendirilen memur ve düzenleyen görevli de imza eder. Ayrıca müdür ve/veya görevlendirilen memur, daire mührü ile kendi imza yerini mühürler."