Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu tahsis belgesi imar barışı!

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış tüm yapılar için (istisnalar hariç) imar barışına başvurulabiliyor. Peki, tapu tahsis belgeli yapılar için imar barışına başvurulabilir mi?


İmar barışı uygulaması ile mevzuata aykırı yapılar kayıt altına alınıyor.  31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için imar barışına başvurulabiliyor. 


İmar barışın e-devlet üzerinden başvurulabiliyor. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması, başvuru bedelinin ödenmesi halinde yapı kayıt belgesi düzenleniyor. 


Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabiliyor.


Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal ediliyor.


Ayrıca bu belge alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebiliyor.

Tapu tahsis belgesi imar barışı


Tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabiliyor. Tapu tahsis belgesi olan kimseler bu yapılarına yapı kayıt belgesi almak için e-devlet kapısından müracaatlarını yapabiliyor.


Yapı Kayıt Belgesi; 


a) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda, 


b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda, 


c) 19/5/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda, 


ç) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde, 


d) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemiyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com