Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu tahsis belgesi nedir?

Tapu tahsis belgesi, kendisine ait olmayan (hazine, belediye, il özel idaresine ait) bir arsa üzerinde gecekondu inşa eden kimselere veriliyor.


Tapu tahsis belgesi, kendisine ait olmayan (hazine, belediye, il özel idaresine ait) bir arsa üzerinde gecekondu inşa eden kimselere veriliyor.


2981 sayılı Kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar, 12 nci madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tahsis ediliyor. 


Bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine "Tapu Tahsis Belgesi" veriliyor. 


Peki, tapu tahsis belgesi nereden alınır? Tapu tahsis belgesi nasıl alınır?


Üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak toplu binalar inşa edilmiş hisseli veya özel parselasyona dayalı arsa veya arazilerde, kişilerin hisse miktarları ve fiili kullanma durumları dikkate alınarak valilik veya belediyelerin talebi üzerine:


1. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde, kadastro müdürlüklerince bu Kanunda belirtilen mülkiyet tespitine dair hükümler de uygulanarak,


2. Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış yerlerde ise bu Kanunla verilen yetkiler kadastro müdürlüklerince kullanılarak,


Islah imar planlarının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın: onayların alınmasına ve ilanların yapılmasına (askı ilanları hariç), komisyonların kurulmasına lüzum kalmaksızın 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri veya 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümlerine göre hak sahipleri tespit veya yeniden tayin edilerek adlarına tescil edilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com