Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu tahsisli alanlar

Tapu tahsisli alanların tapusu nasıl alınabilir? Tapu tahsisi ne demektir? Tapu tahsisli alan nedir? Tapu tahsisli alanlarda tapu nasıl alınır? İşte tüm bu soruların cevapları…


Tapu tahsisli alanlar

Tapu tahsisli alanların tapusu nasıl alınır?


Tapu tahsisi nedir?


Hazine, Belediye, İl Özel İdarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya 2981 sayılı Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler üzerinde, ıslah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis edilmesidir.Tapu tahsisli alanlarda tapu nasıl alınabilir?


a) İlgilisinin talep yazısı 


b) Taşınmazın imar durumunda yapılan inceleme sonucunda imarlı alanda kalıyor ise hak sahibine (işgalcisine) satış işlemlerine başlanır.


c) Hak sahipliği araştırması yapılır. ( Belediyeler ve Tapu Müdürlüklerine)


d) Taşınmazın Milli Emlak Müdürlüğünden İşgalcisine devri yapılmak üzere Belediyemize devri yapılması hususunda Encümen Kararı alınır.


e) Taşınmazın devri yapıldıktan sonra Kıymet Takdir Komisyonunca taşınmazın değer tespiti yapılır.


f) Bedel tahsilatı yapıldıktan sonra işgalcisine ( Hak sahibi) devri yapılır.Tapu tahsisli alanlarda inşaat yapılabilir mi?


Tapu tahsisli alanlarda inşaat yapılamaz.