Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu tescil davası nedir?

Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi tapu tescil davası açabiliyor. Peki, tapu tescil davası nedir?


Tapu tescil davası nedir?


Medeni Kanun gereğince miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılıyor. 


Ancak, bu hallerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlı oluyor.


Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Bu durumda tapu tescil davası açılabilyor.


Peki, tapu tescil davası nedir? Tapu tescil davası nasıl açılır?


Tapu tescil davasının konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilân olunuyor.


Son ilândan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkim  tescile karar verir.

 

Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.


Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler.


Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com