Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu tescil davası zamanaşımı süresi!

Tapu tescil davası, tapuya kayıtlı olmayan taşınmaz malların tescil edilebilmesi için açılıyor. Peki, tapu tescil davası zamanaşımı süresi nedir?


Tapu tescil davası zamanaşımı süresi!


Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilen bu davada aranan koşuş; taşınmazın üzerinde Hazine, Belediye veya Köy tüzelkişiliğinin yahut üçüncü kişilerin bir hakkının bulunmaması.


Ayrıca tapu tescil davasının belli bir süre içerisinde açılması gerekiyor. Peki, Peki, tapu tescil davası zamanaşımı süresi nedir?


Tapu tescil davası olağan zamanaşımı

Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.


Tapu tescil davası olağanüstü zamanaşımı

Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.


Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com