Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu trampa sözleşmesi örneği!

Taşınmaz mal sahipleri, taşınmazını bir başka taşınmaz mal ile trampa edebiliyor. Taraflar aralarında tapu trampa sözleşmesi de imzalayabiliyor. Peki, tapu trampa sözleşmesi nasıl yapılır?


Tapu trampa sözleşmesi örneği!


Taşınmaz mal sahipleri, taşınmazını bir başka taşınmaz mal ile trampa edebiliyor. Böylece mal sahiplerini tapularını değiştirmiş oluyor. Bu işlem tapu dairesine yapılacak müracaat üzerine gerçekleşiyor.


Trampa ile değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması gerekmiyor. Tapu trampa işlemi için gerekli belgelerin temin edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca taraflar aralarında tapu trampa sözleşmesi de imzalayabiliyor. Tapu trampa sözleşmesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Tapu trampa sözleşmesi örneği


Madde 1-


TARAFLAR :


Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.


Madde 2-

KONU :


İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti …… ……………’ya ait olan ………… ile mülkiyeti …….. ………… ‘ye ait olan …………………..’nın birbiriyle değiş tokuş, trampa edilmesidir.


Madde 3-


TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

../../…. tarihinde ………………..’...’ya, ...’da …………………………’i  .... ’ye teslim edeceklerdir. Taraflar trampaya konu olan …………………………. ve …………………………’nin sağlam olduğunu karşılıklı olarak taahhüt etmişlerdir.


Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME :


İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ……………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.


İşbu sözleşme, ../../20.. tarihinde …………………’da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar birer nüsha almışlardır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com