Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği değişiklikliği!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmeliğe yeni bir fıkra eklendi..


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


31/10/2003 tarihli ve 25275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklendi.


“Ancak, bölge müdürleri yetki alanındaki tapu müdürlükleri ve kadastro müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile tapu müdürleri ve kadastro müdürleri hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.”