Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Yönetmeliğinde değişiklik!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 1 Eylül 2016 tarihinde 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 1 Eylül 2016 tarihinde 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile mevcut bir maddeye yeni bir kelime eklendi.


YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine “Kadrosu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pozisyonu” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.