Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapuda cins değişikliği nasıl yapılır?

Bir gayrimenkulün mevcut durumunun değişmesi halinde, tapuda da bu değişiklik yapılabiliyor. Peki, tapuda cins değişikliği nasıl yapılır?


Tapuda cins değişikliği nasıl yapılır?


Bir gayrimenkulün mevcut durumunun değişmesi halinde, tapuda da bu değişiklik yapılabiliyor. Örneğin bir arsa üzerinde bina inşa edilmesi halinde ya da binanın yıkılarak arsa olması durumunda tapuda cins değişikliği yapılabiliyor.


Bu işlem Yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale;  Bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya;  Arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için yapılabiliyor. Peki, tapuda cins değişikliği nasıl yapılır?


Tapuda cins değişikliği için; gayrimenkulün tapu senedi, gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı vr gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının  bir adet vesikalık fotoğrafı isteniyor.


Ayrıca yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı alınıyor. 


Cins değişikliği masrafları 2016

Gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden on binde 5 oranında harç tahsil edilmektedir. Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret de tahsil edilebiliyor. 


2016 döner sermaye bedelleri:

2.2.1 Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri

2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;

2.2.1.2 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 235,00 TL

2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 332,50 TL

2.2.1.4 3.001 m²’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m² için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 32,50 TL


2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması

yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet

bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar

parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 924,25 TL


2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 130,25 TL


2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 60,50 TL


2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.


2.2.1.12 Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 60,50 TL


2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.


2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 60,50 TL


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com