Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapuda emlak bedelinin düşük gösterilmesi cezası!

492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede yer alan tapu işlemleri, tapu harcına tabi tutuluyor. Peki, tapuda emlak bedelinin düşük gösterilmesi cezası nedir? Bu ceza neye göre ödenir?


492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede yer alan tapu işlemleri, tapu harcına tabi tutuluyor. Alıcı ve satıcının ayrı ayrı ödemek zorunda olduğu tapu harcı binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Örneğin bir ev satın aldığınızı düşünelim. Evin tapudaki değerinin 200 bin TL olduğunu, satışta ise 250 bin TL ödendiğini varsayalım.


Tapu harcının kayıtlı değeri üzerinden değil satış bedeli üzerinden ödenmesi gerekiyor. Aksi durumda tapuda bedel düşük gösterilmiş oluyor. Peki, tapuda emlak bedelinin düşük gösterilmesi cezası nedir?


Tapuda emlak bedelinin düşük gösterilmesi cezası..

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com