Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapuda gerekli evraklar 2018!

Tapu dairesinde gerçekleşecek satış ve bağış gibi devir işlemleri için de bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor. İşte tapuda gerekli evraklar 2018..


Tapuda yapılacak her işlemde olduğu gibi satış ve bağış gibi devir işlemleri için de bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Belgelerin eksik olması tapu devir sürecini uzatabiliyor. Bu nedenle tapuda gerekli evrakların eksiksiz olarak temin edilmesi ve tapu dairesine belgeler ile gidilmesi faydalı oluyor.


Tapuda gerekli evraklar alıcı ve satıcıda farklılık gösterebiliyor. Bu belgeler teslim edildikten sonra tapu harcının da ödenmesi isteniyor. Peki, tapuda gerekli evraklar 2018 nelerdir? Tapu alıcısının hangi, tapu satıcının hangi belgeleri temin etmeleri gerekiyor? 


Tapuda gerekli evraklar 2018


Tapuda satıcıdan istenen evraklar:


- Tapu aslı veya fotokopisi


- 1 Resim


- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi


- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)


- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Tapuda alıcıdan istenen evraklar:


- 2 Resim


- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi


- T.C. Kimlik Numarası


- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen evraklar ise şu şekilde:


- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.


- Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,


- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,


- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,


- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com