Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapuda işyeri olarak gözüken evin emlak vergisi!

Tapuda işyeri olarak gözüken evin emlak vergisi hangi oranda ödenir? İşyeri oranında mı, mesken oranında mı?


Tapuda işyeri olarak gözüken evin emlak vergisi!


Emlak vergisi, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için ödeniyor. Vergi taşınmazın bağlı olduğu belediyeye iki eşit taksit halinde ödeniyor.


Vergi hesaplaması taşınmaz malın değerine ve emlak vergisi oranına göre hesaplanıyor. Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Peki, tapuda işyeri olarak gözüken evin emlak vergisi hangi oranda ödenir? İşyeri oranında mı, mesken oranında mı?


Tapuda mesken olarak değiştirilen bağımsız bölüm için ödenecek emlak vergisinde "mesken" oranları kullanılıyor. Bu işlemin yapılmaması halinde, mesken olarak kullanılan yere "işyeri" emlak vergisi ödeniyor.


Peki, tapuda işyeri olarak kayıtlı bir ev için sıfır oranlı emlak vergisi uygulanır mı?


08/09/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1538 sayılı özelge:


İşyeri olarak kayıtlı mesken için indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanıp uygulanmayacağı hk.


1319 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında, bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur) vergi değerini değiştiren sebep olarak sayılmıştır.


Buna göre, bir konutun işyeri olarak kullanılması veya ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkân, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline dönüştürülmesi halinde vergi değerini değiştiren sebep söz konusu olacak ve yeni duruma (işyeri) göre vergilendirilmesi gerekecektir.


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunununda yer alan indirimli bina vergisi uygulaması sadece konutlara tanınmış bir imkandır. İlgide kayıtlı özelge talep formunda sözü edilen ve fiilen işyeri olarak kullanılan binanın konut vasfını kaybettiği ve dolayısıyla 1319 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamından çıktığı anlaşılmaktadır.


Bu açıklamalara göre, söz konusu taşınmazın hem mesken olarak kullanılmaması, hem de işyeri olarak kiraya verilmesi neticesinde kira geliri elde edilmesi nedenleriyle adınıza kayıtlı bulunan taşınmaz için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanabilmeniz mümkün bulunmamaktadır.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com