Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tarihi sit alanlarında yapılaşma koşulları!

Tarihi sit alanlarında hangi faaliyetlere hangi derece izin verildiği Korum Kurulları ile yürürlükteki mevzuatlara göre tespit ediliyor. İşte tarihi sit alanlarında yapılaşma koşulları..


Tarihi sit alanlarında yapılaşma koşulları!


Tarihi sit alanları; Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlar olarak karşımıza çıkıyor.


Bu alanlarda hangi faaliyetlere hangi derece izin verildiği Korum Kurulları ile yürürlükteki mevzuatlara göre tespit ediliyor. 


Peki, tarihi sit alanlarında inşaat yapılır mı? Tarihi sit alanlarında yapılaşma koşulları nelerdir?

 

Koruma ve Kullanma Koşulları 

a) Uzun devreli gelişme planı ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamıyor.


b) Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanacak çevre düzeni planları için koruma kurallarının uygun görüşleri alınıyor.


c) Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için kamu kuruluşlarınca gerekli çalışma yapılabiliyor.


d) Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman Bakanlığınca gerekli çalışmalar yapılabiliyor.


e) Bu alanlar içinde yer alan anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte koruma kurulundan izin alınması gerekiyor.


f) Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebileceğine, bu amaç dışında kesinlikle kullanılamıyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com