Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tarla emlak vergisi beyannamesi örneği!

1319 sayılı kanun gereğince ister büyükşehirde olsun; ister normal yörede olsun Türkiye sınırı içinde yer alan tüm tarlalar için emlak vergisi ödeniyor. İşte tarla emlak vergisi beyannamesi örneği..


Tarlalar; toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri oluyor.


1319 sayılı kanun gereğince ister büyükşehirde olsun; ister normal yörede olsun Türkiye sınırı içinde yer alan tüm tarlalar için emlak vergisi ödeniyor.


Yeni tarla satın alan kimselerin vergi yükümlülüğü için öncelikle belediyeye beyanname vermesi gerekiyor. Beyannamenin satışın gerçekleştiği senenin sonuna kadar verilmesi gerekli. Beyanname, emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye veriliyor.


Buna göre 2016 yılı içerisinde tarla satın alanların yıl sonuna kadar belediyeye beyanname vermeleri gerekiyor. Vergi ödemeleri ise 2017 yılında başlıyor. Tarla emlak vergisi beyannamesi örneği aşağıda yer alıyor:


Tarla emlak vergisi beyannamesi örneği 2016


Mükellefin

Soyadı        :

Adı (Kurum ise Unvanı):

Baba Adı          :

Ana Adı         :

Doğum Yeri/Tarihi         :

Nüfusa K. Olduğu Yer   :

Uyruğu            :

Cilt No        :

Aile Sıra No           :

Sıra No           :


İkametgah adresi

Mahalle/Semt :

Cadde/Sokak:

Kapı No         :

İl – İlçe          :

Telefon          :


İşyeri adresi

Mahalle/Semt:

Cadde/Sokak:

Kapı No         :

İl – İlçe        :

Telefon      :


ARAZİYE AİT BİLGİLER

1.Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 


2.Bulunduğu köy veya mahallenin adı


3.Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)


4.Tapuda kayıtlı olduğu

Pafta No          :

Ada/Parsel No :

Cilt/Sahife No  :


5.Arazinin (Parsel) yüzölçümü (m2)


6.Hisseli ise hisse nispeti


7.Hisseye isabet eden arsanın yüzölçümü (m2)


8.Arazinin iktisap tarihi


9.Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi


10.Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi


Adı, Soyadı ve İmza

.../.../2016Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com