Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tarla emlak vergisi muafiyeti!

Emlak vergisi, 1319 sayılı kanun gereğince ödeniyor. Peki, tarla emlak vergisi muafiyeti var mı? Tarla emlak vergisi muafiyetinden kimler yararlanabilir?
Emlak vergisi, 1319 sayılı kanun gereğince ödeniyor. Türkiye sınırları içerisinde tüm taşınmaz mallar için ödenen bu vergi oranları gayrimenkul türlerine göre değişiyor.


Emlak Vergisini, taşınmaz malıb maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler ödüyor. 

Bir taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.


Vergide meskenler için vergi muafiyeti bulunuyor. Peki, tarla emlak vergisi muafiyeti var mı? Tarla emlak vergisi muafiyetinden kimler yararlanabilir?


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/u ve 14/g maddelerinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarlalar kiraya verilmemek şartıyla bina ve arazi vergisinden daimi muaf tutuluyor. 


Madde: 4/U

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.) 


Madde: 14/G

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit (1) usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyet uygulanmaz.) 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com