Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tarla emlak vergisi oranı 2016!

Mart ayı itibariyle başlayan emlak vergisi ilk taksit dönemi 31 Mayıs'a kadar devam ediyor. Peki, tarla emlak vergisi oranı 2016 nedir?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Mart ayı itibariyle başlayan emlak vergisi ilk taksit dönemi 31 Mayıs'a kadar devam ediyor. Vergi borcunu ödememiş kimselerin en son bu tarihte ödeme yapmış olmaları gerekiyor. Aksi halde mükellefler vergi cezası ile karşılaşabiliyor.


Emlak vergisi mükellefleri arasında tarla sahipleri de yer alıyor. Tarla için ödenecek vergi, tarlanın değeri üzerinden emlak vergisi oranının hesaplanması ile bulunuyor.


Bu vergiyi tarlanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. 


Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor. 


Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmayan kişiler tarafından ödenen Arazi Vergileri ihtilafın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması halinde ihtilafla ilgili bulunanların karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları şartiyle kendilerine ret ve iade olunur. 


Peki, bir tarla için ödenecek emlak vergisi nasıl hesaplanır? Tarla emlak vergisi oranı 2016 ne kadar?


Tarla emlak vergisi oranı 2016

Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri oluyor. Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür. 


Bu oranlar, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Buna göre büyükşehirdeki bir tarlanın vergi oranı binde iki oluyor. Arsalar için ise binde 6 oranında vergi ödemesi yapılıyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com