Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Taşınmaz rehni nasıl kurulur?

Alacaklılar, alacakları için borçlu adına taşınmaz mal üzerinde rehin kurabiliyor. Peki, taşınmaz rehni nasıl kurulur?


Taşınmaz rehni nasıl kurulur?


Alacaklılar, alacakları için borçlu adına taşınmaz mal üzerinde rehin kurabiliyor. Taşınmaz rehni, ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabilir.


Rehin hakkı, ancak tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde kurulabilir. Rehin kurulurken, konusu olan taşınmazın belirtilmesi gerekir.


Bölünen taşınmazın parselleri tapu kütüğüne ayrı ayrı kaydedilmedikçe rehne konu olamaz.


Taşınmaz birden çok ise

Birden çok taşınmazın aynı borç için rehnedilmesi, taşınmazların aynı malike veya borçtan müteselsilen sorumlu olan maliklere ait olmalarına bağlıdır.


Aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedildiği diğer hâllerde, her taşınmazın alacağın ne miktarı için güvence oluşturduğu rehin kurulurken belirtilir.


Aksine bir anlaşma bulunmadıkça, tapu idaresi, re'sen güvenceyi taşınmazların her birine değeri oranında dağıtır.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com