Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tekniker

Tekniker; yapıda mimar ve mühendisin yardımcısı olan teknik elemandır.Kime tekniker denir?


3795 sayılı kanuna göre; gördükleri mesleki, teknik öğretim alanlarına göre lise üstü iki yıl süreli teknik öğretim görenlere tekniker denilmektedir. Birçok meslekten tekniker çıkmaktadır. Bunlardan biri de inşaat teknikeridir.

İnşaat teknikeri; mühendis ile usta arasındaki geçiş elemanı olarak görev yapar. 


İnşaat teknikerinin görevleri nelerdir?


-İnşaat projesine göre gereken en uygun nitelikte ve miktarda malzemeyi hazırlar,

-Metraj ve keşif işlerini yapar,

-Yapılacak işe göre inşaatta çalışacak uygun nitelikte ve sayıda işçiyi sağlar,

-İnşaat çalışmalarını kontrol eder ve gelişmeler hakkında mühendise bilgi verir.

İnşaat teknikerinde olması gereken özellikler nelerdir?

- Matematiğe ve geometriye ilgili ve bu alanda başarılı,

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneği yüksek,

- Başkaları ile işbirliği yapabilen,

- Bedence güçlü kimseler olmaları gerekir.


İnşaat teknikeri olmak için nasıl bir eğitim almak gerekir?


Meslek liselerinin Alt Yapı (İnşaat), Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapıcılık, Yapı (Kagir-Ahşap), Alt Yapı, İnşaat, Üst Yapı, Yapı Ressamlığı bölümlerinden mezun olanlar üniversitelerin “İnşaat” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.


İnşaat teknikeri iş alanları nerelerdir?


İnşaat teknikerinin iş alanı şantiyelerdir. Bunun dışında ofislerde de çizim çalışmaları için yer alabilir. İş ararken öncelikle İnşaat Teknikeri Federasyonu’na üye olması gereklidir. Çünkü tekniker arayan firmalar öncelik olarak İnşaat Teknikeri Federasyonu’na ilan vermektedir. 


İnşaat teknikerleri Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köy İşleri, Orman, Ulaştırma Bakanlıklarında, özel şirketlerde çalışabilirler. 


İnşaat teknikeri öğrencileri neler öğrenir?


-Bir İnşaat teknikeri bir mimari projeyi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında tasarımını çizebilir. 

-Tasarımında gerekli yön ve gerekli mahal listelerini hazırlayarak projelerini detaylandırabilir. 

-Hazırlamış olduğu mimari projeyi ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda düzenler. 

-Tamamlamış olduğu mimari projenin betonarme statik projesini paket program kullanarak çözümlemesini yapabilir. 

-Statik projede üzerinde gerekli yorumlamaları yapabilir. 

-Kendisine verilmiş ölçüler doğrultusunda bir çelik proje tasarımı ve hesaplamalarını yapabilir.  Hesaplar neticesinde çıkan elemanlar için gerekli detay çizimlerini bilgisayar ortamında çizebilirler. 

-Her türlü metraj hazırlayabilir ve hak ediş düzenlemeleri yapabilir. 

-Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir. 

-Büro ve şantiyede farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir. 

-İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir. 

-Gelişmiş yönetme kabiliyetleri ve durum değerlendirme becerileri gelişmektedir.