Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Temel üstü vizesi dilekçesi!

Bir arsa üzerinde bina inşaatına dolayısı ile temel çalışmalarına başlanılabilmesi için öncelikle projesinin belediyece onaylanması gerekiyor..


Bir arsa üzerinde bina inşaatına dolayısı ile temel çalışmalarına başlanılabilmesi için öncelikle projesinin belediyece onaylanması gerekiyor.


Onaylanan yapıların temel çalışmalarına başlanabilmesi için ise temel üstü vizesi alınması gerekli oluyor. Bu vize de yine belediyeden bir dilekçe ve gerekli diğer belgelerle alınabiliyor.


Gerekenler:

1-Temel Üstü Talep Formu 

2-Aplikasyon krokisi

3-SGK işyeri açma belgesi

4-Ruhsat aslı

5-Temel, bodrum(lar) ve subasman kalıp ve demir tutanakları

6-Temel, bodrum(lar) ve subasman beton döküm tutanakları

7-Temel, bodrum(lar) ve subasman beton sonuçları (7 ve 28 günlük)

8-Demir çubuk test sonuçları


Temel üstü dilekçe örneği


TC

........ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


Sayı: ........    / ……/……./20….


TEMEL ÜSTÜ BİLDİRGESİ

YAPININ

MAHALLESİ :

CADDE VEYA SOKAK :

ADA :

PARSEL :

TEMEL RUHSATI TARİHİ VE NOSU :

YAPIYA BAŞLAMA TARİHİ :


İMAR VE ŞEHRİCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda adresi yazılı yerde yapmakta olduğum yapı zemin kat döşeme düzeyine gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle gerekli kontrollerin yaptırılarak temel üstü ruhsatının verilmesi hususunu arz ederim.


T.C. Kimlik No:

Adres : 

Adı Soyadı :


İMAR İŞLERİ ŞEFLİĞİNE

Yapı yerinde yaptığım kontrol ve ölçümlerde 1-) 3194 sayılı İmar Kanunun 29 mad. yazılı ruhsat tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde başladığı, 2-) temellerin projesindeki ölçülerine…………………… yapıldığı, 3-) Zemin kat döşeme düzeyinin ………………… kotunda olduğu, 4-) Tahta perdesinin ……………………… 5-) Tabelasının yapıya …………………olduğu tarafımdan saptanmış olup, sözü edilen yapıya temel üstü ruhsatı verilmesinde ………………………………………..arz ederim.


Yapı Denetim Kuruluşu Teknik Eleman
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com