Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Temlik

Arsasını müteahite veren ve karşılığında daire alan kişinin yaptığı işlemdir. Gayrimenkullerin yine konut, ticari ünite karşılığı verilmesidir.
Temlik nedir?Taşınır ya da taşınmaz herhangi bir malı başka bir kişiye bir bedel karşılığında vermeye temlik denir. Türk Dil Kurumu, ‘temlik’ kelimesinin karşılığını “Mülk olarak verme, bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi” şeklinde verir. 

Kat Karşılığı Temlik nedir?


Kat Karşılığı Temlik, bir bedel alınmadan yapılan sözleşmedir. Şöyle ki; bir araziniz var ise bunu müteahhite devredersiniz, bu müteahhit söz konusu olan araziye bina yapar. Bu binada ise sizin arazinize denk gelebilecek kadar kat verilir. Buna Kat Karşılığı Temlik denir.


Kat Karşılığı Temlik nasıl gerçekleşir?


Tapu Sicil Müdürlüğü’nde resmi bir senet imzalanır. Bu sözleşme yerine geçer. Bu şekilde mülkiyet teslimi gerçekleşir. 


Pay Temliki nedir?


Kayıtlı taşınmazlar üzerinde mirasçılar tarafından gerçekleşir. Mesela; babanızın vefatı durumunda mal varlığı olan dairesi çocuklar ve anne üzerinden paylaştırılır. Mirasçı kardeşlerinden biri kendi payını mirasçılardan birine ya da diğerlerine bedel karşılıklı ya da karşılıksız bir şekilde devreder. Buna pay temliki denir.


Temlik çeşitleri hangileridir?


1. Rızai Temlik: Taşınır ya da taşınmaz malı, alacaklısı ve vereceklisi ile arasında karşılıklı anlaşmaya, sözleşmeye dayalı gerçekleşen temlik türüdür.

2. Kanuni Temlik: Herhangi bir durum karşısında hak sahibinin kanunlar çerçevesinde başka birisine geçmesi işlemidir. Mesela; bir vefat durumunda oluşan temlik, kanuni temliği kapsar.

3. Kazai Temlik: Alacağın mahkeme kararı ile temlik olmasına denir. Örneğin; mirasçıların anlaşamadığı durumlarda mahkemeye başvuruda bulunarak mahkeme tarafından malın kişilere devretmesi şeklinde gerçekleşir.


Temlik


Alacağın Temliki nedir?


Alacağı devreden ile alacağı devralan arasındaki yapılan sözleşme alacağın alacağı devralan geçirilmesini ifade eder borçlu sözleşme dışındadır.


Alacağın Temliki için neler gerekli?


1. Yazılı temlik sözleşmesi.

2. Alacağın temliki yasaklanmamış olması.


Önerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları