Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulanacak proje ve kontrollük fiyatları!

Temmuz 2016 tarihi itibariyle uygulanmak üzere Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 9 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.


Temmuz 2016 tarihi itibariyle uygulanmak üzere Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 9 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.


Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale

Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin

ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir

devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün

ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait

olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2016 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;


2001 1. dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için 11,738 

2001 2. dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 11,477

2001 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için 10,319

2001 4. dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 9,909

2001 5. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 9,502

2001 6. dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için 9,029

2001 7. dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için 8,577

2001 8. dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için 8,082

2001 9. dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,717

2002 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için 7,071

2002 2. dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 5,739

2002 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için 5,525

2002 4. dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 5,204

2002 5. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,052

2003 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,622

2003 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,556

2004 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,257

2004 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,556

2005 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için 3,956

2005 2. dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için 3,698

2006 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için 3,612

2006 2. dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için 3,460

2007 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için 3,311

2007 2. dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için 3,203

2008 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için 3,117

2008 2. dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için 2,924

2008 3. dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,773

2009 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,688

2009 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,557

2010 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,473

2010 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,3786

2011 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,237

2011 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,147

2012 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için 2,010

2012 2. dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,331

2012 3. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,327

2013 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,234 

2013 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,238

2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için 1,164

2015 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,129

2015 1. dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,107

2016 1. dönemi (1 Ocak - 30 Hazitan) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.


1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013

tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak

Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin

birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,238) ile çarpılması suretiyle bulunur.


Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 14/3/2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje

ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldı-

rılmıştır.


Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com