Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Temmuz ayında ödenen vergiler 2017!

GİB tarafından yayımlanan vergi takvimine göre Temmuz ayında gayrimenkuller için ödenecek iki vergi bulunuyor. İşte Temmuz ayında ödenen vergiler 2017..


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan vergi takvimine göre Temmuz ayında gayrimenkuller için ödenecek iki vergi bulunuyor.


Temmuz ayı vergi takvimine göre, kira gelir vergisi ile değer artış kazancı vergisinin 2. taksitlerinin bu ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. İşte Temmuz ayında ödenen vergileri;


Temmuz ayında ödenen vergiler 2017


İlk Tarih Son Tarih Konu

01/07/2017 10/07/2017 16-30 Haziran 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2017 11/07/2017 16-30 Haziran 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/07/2017 17/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/07/2017 17/07/2017 Haziran 2017 Dönemine ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2017 17/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2017 17/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2017 17/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2017 17/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/07/2017 20/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2017 20/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2017 20/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/07/2017 20/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2017 20/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2017 25/07/2017 Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/07/2017 25/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


17/07/2017 25/07/2017 1-15 Temmuz 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


17/07/2017 25/07/2017 1-15 Temmuz 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/07/2017 25/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/07/2017 25/07/2017 Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/07/2017 25/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/07/2017 25/07/2017 Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/07/2017 26/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/07/2017 26/07/2017 Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/07/2017 26/07/2017 Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/07/2017 26/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/07/2017 26/07/2017 Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/07/2017 26/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/07/2017 27/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı


01/07/2017 31/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi


01/07/2017 31/07/2017 2016 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/07/2017 31/07/2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/07/2017 31/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2017 31/07/2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi


01/07/2017 31/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/07/2017 31/07/2017 Haziran 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com