Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tereke nedir?

Mirasta terekenin tasarruf edilebilir kısmı, terekenin mirasbırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanıyor. Peki, tereke nedir?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Tereke, ölen bir kimsenin geriye bıraktığı mal ve mülke verilen isim olarak ifade ediliyor. Tereke kalan "miras"a olarak da ifade edilebiliyor.


Tereke, bir bütün olarak ve kendiliğinden yasal ve atanmış mirasçılara geçiyor. Medeni Kanuna göre mirasçıların tereke üzerindeki hakları iştirak halinde oluyor.Bu durum terekenin taksim edildiği zamana kadar devam ediyor.


Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeşleri veya eşi bulunan mirasbırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabiliyor.


Bu mirasçılardan hiç biri yoksa, mirasbırakan mirasının tamamında tasarruf edebiliyor.


Terekede saklı pay oranları:


1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,

2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,

3. Kardeşlerden her biri için yasal miras payının sekizde biri,

4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.


Tasarruf edilebilir kısım, terekenin mirasbırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanıyor. Hesap yapılırken, mirasbırakanın borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık geçim giderleri terekeden indirilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com