Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Teşvik belgeli inşaatta KDV iadesi!

Teşvik belgesi kapsamında yapılan bazı inşaatlarda KDV iadesinin yapılacağı açıklandı. Karar ve karar hakkında uygulanacak usul ve esaslar bugünkü Resmi Gazete'de tebliğ ile yayımlandı.


Teşvik belgesi kapsamında yapılan bazı inşaatlarda KDV iadesinin yapılacağı açıklandı. Karar ve karar hakkında uygulanacak usul ve esaslar bugünkü Resmi Gazete'de tebliğ ile yayımlandı.


Tebliğte yapılan düzenlemelere göre, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacak.


Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yıl başında başlayacak.


Söz konusu düzenleme ile 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin, bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere izleyen yıl içerisinde talep etmeleri halinde iade edilmesi öngörülmektedir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com