Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TMMOB peyzaj mimarları odası ana yönetmeliğinde değişiklik!

TMMOB peyzaj mimarları odası ana yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 8 Şubat 2016 tarihinde 29618 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yönetmelik değişikliği..Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği peyzaj mimarları odası ana yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 8 Şubat 2016 tarihinde 29618 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


TMMOB Peyzaj Mimarları Ana Yönetmeliğinde yapılan değişiklik şu şekilde;


8 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29618


YÖNETMELİK


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ

MİMARLARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR


YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki “on” ibaresi “yirmi”, “1/10” ibaresi “1/20” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 131 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “ondabiri” ibaresi “yirmidebiri”,  “1/10” ibaresi “1/20” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.İlgili madde;

Şube genel kurulu görev ve yetkileri

Madde 91 — Şube genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

             

a) Oda Genel Kuruluna önermek üzere, Oda amaçları ile ilgili ve yalnızca şubeyi ilgilendiren konularda kararlar almak,

             

b) Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanları ve ilkelerini araştırmak,

             

c) Şube yönetim kurulu çalışma raporunu inceleyip hakkında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kurulunu yönlendirici kararlar almak,

             

ç) Şube ve Oda işlerinin yürütülmesi ve TMMOB Kanununun Odaya verdiği görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması için Oda ve Birlik Genel Kurulunun kararına sunmak üzere, şube yönetim kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik tasarılarını incelemek ve Odaya önermek,

             

d) Şube yönetim kurulunun, yedi asil ve yedi yedek üyesini seçmek,

             

e) Şubeye kayıtlı üyelerin on üyeye bir delege (1/10) esasına göre Oda Genel Kuruluna katılacak asil ve aynı sayıda yedek delegeyi seçmek.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com