Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TOKİ 261 bin 489 konutu dönüştürüyor!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ülke genelinde 261 bin 489 konutun dönüşüm projesini hayata geçiriyor.


Yerel yönetimlerle işbirliği içinde Türkiye’nin en büyük Kentsel Dönüşüm hareketini yürüten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ülke genelinde 261 bin 489 konutun dönüşüm projesini hayata geçiriyor.


TOKİ, Türkiye genelinde 54 il ve 121 ilçede toplam 187 Kentsel Dönüşüm projesi yürütüyor. Bu projeler kapsamında geliştirilen 261 bin 489 konutluk uygulamalar, Bakanlar Kurulu kararı ile Kentsel Dönüşüm uygulanacak 82 milyon metrekare alanın 55 milyon metrekarelik bölümünü kapsıyor. Yerel yönetimlerle işbirliği içinde afetlere karşı riskli, yapı ömrünü tamamlamış konut stoku yenilenirken, dönüşüm alanlarındaki sağlıksız çevrelerde, sosyal tesis ve yaşam alanları da oluşturuluyor. Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen 68 bin 254 konutu sahiplerine teslim eden TOKİ, 193 bin 235 konutun planlama ve üretimine devam ediyor. Türkiye genelindeki Kentsel Dönüşüm çalışmalarına 2017 yılında hız veren TOKİ’nin geliştirdiği konut uygulamaları doğrultusunda 1 milyonu aşkın kişi güvenli yapılara, günün ihtiyaçlarına yanıt veren çağdaş yaşam alanlarına taşınıyor.


“BUYIL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İLE 25 BİN KONUT ÜRETECEĞİZ” 


TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, TOKİ’nin toplam konut üretimi içinde Kentsel Dönüşüm payının yüzde 40’lara çıkacağını belirterek, bu yılki konut üretim hedefi içinde dönüşüm projelerinin önemli yeri olduğunu söyledi. Turan şu bilgileri verdi: “2016’da konut üretiminde rekor düzeyde bir rakam olan 64 bin konut ile yılı tamamladık. 2017 içinse hedefimizi bir adım daha öteye taşıdık ve yıl sonu hedefimizi 65 bin konut olarak belirledik. Bu rakamın içinde 25 bin konutu dönüşümler kapsamında projelendiriyoruz.” Turan, “Kentsel Dönüşüm çalışmalarına dönük özellikle son 2.5 yıl boyunca yoğun bir hazırlık ve fizibilite çalışması yaptık. Ülkemizdeki deprem tehdidi yüksek ve maalesef riskli yapı stoku da aynı şekilde çok fazla. Bu süreçte bilhassa riskli alanlara yöneldik. Toplam konut üretimi içinde Kentsel Dönüşüm oranını 2020 yılına dek yaklaşık yüzde 40 seviyesine taşıma hedefi koyduğumuzu 2 yıl önce açıklamıştık. Hedeflediğimiz Kentsel Dönüşüm oranına 2017’de ulaşacağımızı öngörüyoruz. Gayretimiz bu yöndedir.  TOKİ  olarak dönüşüm projelerinde, yöresel unsurları ve proje alanlarında yaşayan halkın talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiren, felsefesi olan projeleri şehirlere kazandırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken medeniyetimizin gereği şehirlerimizin eski sokak dokusu, komşuluk ve mimari çeşitlilik unsurlarını ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki şehirler uzun bir sosyo-kültürel hayatın ve medeniyet birikimini içinde barındıran çok farklı grupları bir mozaik gibi birarada tutan özelliğini yeniden canlandırmamız geleceğimiz için önem arzetmektedir.” 


KENTSEL DÖNÜŞÜME 13 MİLYAR TL YATIRIM Ekonominin lokomotif sektörlerinden konut ve inşaat alanında Türkiye’nin en büyük konut kuruluşu TOKİ, Türkiye’de her yıl üretilen konutların yüzde 10’unu inşa ediyor. Diğer bir ifadeyle, her 100 konuttan 10’unu üreten TOKİ’nin bu üretim performansı doğrultusunda 13 yılda sektöre aktardığı kaynak 120 milyar TL. Bu rakamın içinde Kentsel Dönüşüm uygulamalarının oranı ise 13 milyar TL ile yaklaşık yüzde 11.


KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ARTAN PERFORMANS 


TOKİ’nin Türkiye’nin farklı şehirlerde yürüttüğü Kentsel Dönüşüm çalışmalarında 2016’da artan bir performansla son 13 yılın en yüksek düzeyine ulaşıldı. 2016’da gerek yatırım miktarı gerek proje sayısında, önceki yılların üzerinde üretim ve yatırım gerçekleştirildi. TOKİ tarafından 2016 yılında 16 bin 290 konutluk Kentsel Dönüşüm projesi hayata geçirilirken, yapılan yatırımların ihale bedeli 2 milyar 300 milyon TL’yi aştı. Söz konusu oranlar 2004 yılından bu yana yatırım ve üretimlerin yıllara göre dağılımı içinde en yüksek seviye olarak gerçekleşti.


 “İMAR ARTIŞIYLA ŞEHİRLER KAYBEDER” 


TOKİ Başkanı Turan, özel sektörün, kamunun ve hak sahiplerinin, dönüşümleri bir fırsat ve zenginleşme aracı değil, geleceğimizi garanti altına alan, çocuklarımızı sağlıklı şehirlerde yaşatma çabası olarak görmeleri gerektiğini vurguladı. “Kentsel Dönüşüm, imar artışıyla sübvanse edilirse şehirler kaybeder” diyen M. Ergün Turan, şöyle konuştu: “Mal sahibi Kentsel Dönüşümü fırsat olarak görüyor. Müteahhit kâr ediyor, kamu da vergi alıyor. Burada herkes kazanıyorsa, biri de kaybediyor demektir. Herkes kazanırsa, şehir kaybeder. Hayatımızda bir deprem gerçeği var. Bilim insanları gerekli tedbirleri hızla almamamız halinde bir felaketin geldiğini açıkça söylüyor. Dolasıyla eğer bir felaket gelecekse bunun için kâr değil fedakârlık konuşmak gerekir. Nasıl para kazanırım diye bakılırsa bu işin doğasına uymaz. İmar artışıyla dönüşümü sübvanse etmek kenti yaşanmaz hale getirir, şehirler kaybeder. Kentlerin yaşaması için kime ne fedakârlık düşüyorsa bunu üstlenmek durumundadır.”TOKİ Başkanı Turan: “Merkez nüfusu artırdığınız hiçbir Kentsel Dönüşüm sağlıklı sonuç vermez.” 


“Kente yüklenmiş maliyetler görüyoruz, kentsel sıkıntılar var; trafik, altyapı, görsel kirlilik, donatı alanları ve eksik çevreler oluşmuş. Ancak doğru bir şehir modellemesi şehirlere yük getirmiyor. Anadolu’da bir şehrin merkez nüfusunu artırdığınızda, kapasitesine bağlı olarak bunu rahatlıkla taşıyabiliyor ama büyük şehirlerde bu mümkün değil. Büyük şehirde merkez nüfusu artırdığınız hiçbir Kentsel Dönüşüm sağlıklı sonuç vermez. Kısmen yeni alanlara desantralizasyon gerekiyor. Tüm çalışmalarda şehrin ve gelecek nesillerin hukukunu gözetmek zorundayız. Şehir estetiğimizi yeniden oluşturmalıyız.”
Güvenli Yapılar Güzel Şehirler Projesi


Türkiye’nin en büyük Kentsel Dönüşüm projelerini yürüten TOKİ, yerel yönetimlerle işbirliği içinde ülkemizin her bölgesinde, şehirleri riskli yapı ve sağlıksız çevreden arındırarak, konut sahiplerine güvenli yaşam alanları sunuyor. Kentsel Dönüşüm alanında yürüttüğü çalışmaları, ile yenilenen vizyonu ve üretim felsefesiyle bütünleştiren TOKİ, konut alanlarının fiziki koşulları kadar sosyal ve kültürel niteliklerini de esas alarak bütüncül bir dönüşüm yaklaşımı ortaya koyuyor. Kentsel Dönüşüm projelerinin temelini, gecekondu işgalli ve kaçak yapılaşmış alanlar ile depremsellik ya da düşük yaşam kalitesi riski taşıyan bölgelerin şehirlere yeniden kazandırılması oluşturuyor. Kâr amacı gütmeden vatandaşlara en yüksek faydayı sağlama esası ile yürütülen çalışmalarda kültürel, mimari, demografik ve coğrafi pek çok teknik verinin analiz edilerek yerleşimlerin kimliğine uygun projeler geliştiriyor. TOKİ, insan ve şehir ilişkisi temelinde, “bugün” kadar “gelecek neslin hukukuna” dair güçlü bir kabulü de hizmet ve üretim yaklaşımına taşıyor.


DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI  


Yürütülen çalışmalar ile gecekondu ve kaçak yapı alanları dönüştürülürken, alt ve orta gelirli kesimler için üretilen nitelikli konutlarla yeni gecekondu bölgelerinin oluşması önleniyor. “Rızaya dayalı” bir Kentsel Dönüşüm yaklaşımının esas alındığı çalışmalar kapsamında, çalıştaylar ve STK işbirlikleri ile hak sahipleri ile uzlaşma oranı yüzde 80-85 düzeyinde gerçekleşiyor. Ayrıca memnuniyet araştırmaları ile talep ve beklentiler tespit edilerek, yeni Kentsel Dönüşüm projesi için de güncel verilerden yararlanılıyor. Deprem riskinden kent estetiğine, sosyal, kültürel ve fiziki dönüşümün birarada ele alındığı projelerde, bölgedeki vatandaşların günlük yaşamına ait sosyo-kültürel kabulleri ve alışkanlıkları, kentsel tasarım ve mimari yaklaşımla harmanlanarak projelere titizlikle yansıtılıyor. TOKİ’nin sektörün diğer paydaşlarından farklı olarak kâr amacı gütmeden kamu yararı esası ile yürüttüğü Kentsel Dönüşüm çalışmalarında, kira yardımı gibi kolaylaştırıcı çözümlerle vatandaşlar destekleniyor, süreç sübvanse ediliyor. “Şehirlere değer katan projeler” geliştirme prensibiyle, TOKİ’nin yeni üretim disiplinleri olan; mutlak kalite prensibi, yatay mimari yapılanma, semt kültürünün gelişimine zemin hazırlayan mahalle konsepti ve şehirlerin yöresel unsurlarından esinlenilen yerel mimari çizgiler, Kentsel Dönüşüm projelerinde de uygulanıyor.


Toki haber  Önerilen Bağlantı :


Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016