Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TOKİ Adana Yüreğir Kışla sözleşme dönemi başladı!

Adana Yüreğir Kışla Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi sözleşme işlemleri başladı. Sözleşmeler 4 Nisan'a kadar belirlenen program dahilinde yapılacak.


Adana Yüreğir Kışla Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi sözleşme işlemleri başladı. Sözleşmeler 4 Nisan'a kadar belirlenen program dahilinde yapılacak.


Sözleşme imzalama işlemleri ilan edilen tarihler arasında ,T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yüreğir /Adana Şubesi’nde  yapılacak, konut teslimleri,  yine aynı tarihler arasında Peta  Müşavirlik A.Ş.  aracılığı ile gerçekleştirilecektir.


3065 sayılı KDV kanunu gereğince konut teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yüreğir Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 


Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir: 

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı).

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası.

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi.

KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

Doğalgaz Bağlantı bedeli olan 393.-TL + %18 KDV tutarı toplam 463.74.-TL’nin bankaya   yatırıldığına dair belge. 

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.