Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TOKİ Ağrı Merkez Fırat 2. Etap teslimi son günü!

Ağrı Merkez Fırat Mahallesi 2. Etap Projesi kapsamında C2-14, C2-15, C2-16 ve C2-17 bloklarda satılan konut teslimleri bugün sona eriyor..


Ağrı Merkez Fırat Mahallesi 2. Etap Projesi kapsamında C2-14, C2-15, C2-16 ve C2-17 bloklarda satılan konutlar 30 Kasım'da teslim edilmeye başladı. TOKİ Ağrı Merkez Fırat 2. Etap teslimi son günü bugün olup, teslimler aşağıdaki programa göre bugün sona erecek.


AĞRI MERKEZ FIRAT MAH. 2. ETAP PROJESİ 

TESLİM İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU

 

Ağrı Merkez Fırat Mah. 2. Etap Projesi kapsamında C2-14, C2-15, C2-16 ve C2-17 bloklarda satılan konutların teslimleri, 30 Kasım - 16 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Bu çerçevede ;  

Konut teslimleri, Projenin müteahhit / müşavir firmaları aracılığı ile gerçekleştirilecektir. 

Konut teslimleri Ağrı Merkez Fırat Mah. 2. Etap Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları belirlenen tarihte kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. 


Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümleri gereği konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı Bankanın temerküz şubesi tarafından yapılacak ve bedelleri, KDV ile birlikte tahsil edilecektir. 

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğan Katma Değer Vergisi (% 1 Oranında); Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ağrı Merkez şubesince tahsil edilecektir. KDV ödeme dekontu/faturanın bir örneğikonut teslim anında müteahhit/müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 


Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir: 


Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

KDV tutarının yatırıldığına dair belge/fatura. 

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına müteahhit/müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.


Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016